logo
dicgc
आपले नाशिक जिल्हा सरकारी आणि परिषद कर्मचारी सहकारी बँक नियमित मध्ये स्वागत आहे
संचालक मंडळ
संचालक मंडळ २०२३-२०२८
पंचवार्षिक निवडणुक दि. २ जुलै २०२३, निकाल ३ जुलै २०२३ ,माननीय अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवड १९ जुलै २०२३
 
अध्यक्ष
बाळासाहेब गोविंद ठाकरेपाटील
जिल्हा परिषद
७५०७००२२०२
1
उपाध्यक्ष
महेश नारायण मुळे
न्यायालय
९४०३३६३७०७
1
संचालक
प्रमोद भगवंतराव निरगुडे
जिल्हा परिषद
९४०३६१३१८०
1
संचालक
निलेश यादवराव देशमुख
सीडीओ / मेरी
९८५०५५६४०८
1
संचालक
अजित महेश आव्हाड
जिल्हा परिषद
९४२३०४०१६५
1
संचालिका
सौ. मंदाकिनी विलास पवार
जिल्हा परिषद
७५०७४३७८९७
1
संचालक
सुनिल तबाजी गिते
मेडीकल
८२७५५८५३५९
1
संचालिका
सौ. धनश्री भालचंद्र कापडणीस
महसुल
८९७५८६०१५५
1
संचालक
रविंद्र शिवनाथ आंधळे
जिल्हा परिषद
९४२३५८५६२६
1
संचालक
रविंद्र रघुनाथ बाविस्कर
जिल्हा परिषद
९४२३२५८२९२
1
संचालक
मोहन रामचंद्र गांगुर्डे
जलसंपदा
९८९०६४७७५३
1
संचालक
ज्ञानेश्वर शंकरराव माळोदे
मेडीकल
९८५०५००२८२
1
संचालक
जयंत रंगनाथ शिंदे
सीडीओ / मेरी
९८८१७४६५५६
1
संचालक
विजय पाटीलभाऊ देवरे
जिल्हा परिषद
९४२३०७९८८५
1
संचालक
रमेश तुकाराम बोडके
जलसंपदा
९७६३०९९८१३
1
संचालक
अभिजीत रमेश घोडेराव
जलसंपदा
९५५२५४०८२३
1
संचालक
सचिन कल्याणराव विंचुरकर
जिल्हा परिषद
९४२३५५९४७४
1
संचालक
विक्रम विश्वनाथ पिंगळे
जिल्हा परिषद
९४२३०१५२७६
1
संचालक
अमोल सुभाष बागुल
जिल्हा परिषद
९०१११३१२१५
1
संचालक
विनोद विजय जवागे
वन
९७६७८९५७५३
1
संचालक
भरत वसंत राठोड
सार्वजनिक बांधकाम
९७६७६६९८८०
1
 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अण्णासाहेब त्रिंबकराव बडाख
बँक
९९२३९३५३८१
1
Copyright © Netwin Systems & Software (I) Pvt. Ltd. All Rights Reserved